0

 

కేరళ వరద బాధితుల కోసం వైద్యసేవల కోసం 2 లక్షల మందులు తో వెళ్లి అక్కడ ఎంతో మందికి వైద్య సేవలు అందిస్తున్న సుశ్రుత ప్రజా వైద్య శాల డా.మధుసూదన్ రెడ్డి గారికి అభి నందనలు,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *