0

పాలమూరు జిల్లా కేంద్రంలో సుశ్రుత ప్రజా వైద్యశాల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటుచేసిన అంబలి కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన జిల్లా ఐఎంఏ అధ్యక్షులు డాక్టర్ రామ్ మోహన్, ఆస్పత్రి అధినేతలు డాక్టర్ మధుసూదన్ రెడ్డి ,డాక్టర్ ప్రతిభ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *