0

శుశ్రుత ప్రజా వైద్య శాలలో అరుదైన శస్త్ర చికిత్స

m

శుశ్రుత ప్రజా వైద్య శాలలో అరుదైన శస్త్ర చికిత్స …. అడ్డకల్ మండలం పొన్నకల్ గ్రామానికి చెందిన సువర్ణ (45)తీవ్రమైన కడుపు నొప్పితో ప్రాణాపాయ స్థితి లో 22 -03-2019 వచ్చింది .శుశ్రుత ప్రజా వైద్యశాలలో ...

0

నాగర్ కర్నూల్ లోని గౌరారం గ్రామం లో ఈ రోజు శుశ్రుత ప్రజా వైద్యశాల వారు ఉచిత వైద్య శిబిరం

1

నాగర్ కర్నూల్ లోని గౌరారం గ్రామం లో ఈ రోజు శుశ్రుత ప్రజా వైద్యశాల వారు ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వయించినారు ఈ వైద్య శిబిరం లో అవసరమైన వారికీ రక్త పరీక్షలు చేసీ మందులు ఉచితంగా పంపిణి చేయడం జరిగింది...

0

వనపర్తి జిల్లా లోని చెన్నారం గ్రామం లో శుశ్రుత ప్రజా వైద్యశాల వారు ఉచిత వైద్యశిబిరం

3

వనపర్తి జిల్లా లోని చెన్నారం గ్రామం లో శుశ్రుత ప్రజా వైద్యశాల వారు ఉచిత వైద్యశిబిరం నిర్వయించినారు .ఈ వైద్యశిబిరం లో 300 మందిని వైద్యలు చూసీ ఉచితంగా రక్త పరీక్షలు చేసీ ఉచితంగా మందులు పంపిణి చేసారు...